Dünyanın Merkezinin Kendisi Olduğunu Sanmak

İnsan beyninin evrimleşmesi ile birlikte nesillerden nesillere hem genler ile hem de yazılı sözlü iletişim yöbtemleri ile aktarılan bilgiler aracılığı ile yüklenen duygu ve düşünceler çoğunlukla insanı mutlu ederken kimi zaman da hayatın gerçeklerinden kopararak önü alınamayan büyük mutsuzlukları neden olabilmektedir…

Reklam

 

Hayatın içerisinde kendini yanlış yere konumlandırmak, ölü bir yaşam sunuyor

Ego sendromu
kendisini-dunyanin-merkezi-zannetmek-2

Her birey aileden edindikleri Kendi öz benliği ve sosyal çevre olgularının bir sentezi sonucunda kişinin kendisine göre eşit dağılımı olan başka bir deyişle homojen bir kimlik oluşturur ve kendisine kainatta bir yere konumlandırır veya kendisine ait bir alan yaratma eğiliminde davranışlar sergiler.

Bu davranışlar kişinin hem sosyal yaşamına hem de dışarıdan herhangi bir başka kimsenin bilmesini mümkün olmadığı kendi aklı içerisindeki küçük görünen ama kişi açısından en büyük Kainatı yaratır.

Yarattığı bu kainatın merkezinde tek yönetici ve hatta o kainatın içerisindeki Tüm figürlerin Tek yaratıcısı kişinin kendisidir Kısacası kişi kendi iç dünyasının tanrısı konumundadır. Bu dünya içerisinde kendisine biçtiği roller ve yine aynı akıl dünyasında sosyal hayatta tanıdığı kişiler için yarattığı roller çoğunlukla dış dünya ile örtüşmektedir….

 

Bu bir Kabullenmeme refleksi

Bunun en temel ispatı olumlu veya olumsuz herhangi bir dış dünya faktörünün yani güncel hayat olumsuz nitelikli davranış veya durum biçimini kabullenememe refleksidir.

Örnek vermek gerekirse bir kişinin başka bir kişiyi öldüre bilme ihtimalini yok sayarak bu duruma karşı fiilde bulunan yani öldüren kişiye duyulan öfke kınama ve yargılama duygularının oluşuyor olmasıdır.

Bu Düşünsel davranış biçimi çok yaygın olarak gözlemleyebilmek de şiddetleri farklı bireylerde farklı konularda farklı refleksler şeklinde gözlemlenebilmektedir. Kimi insan çok sevdiği bir insanın geçirdiği herhangi bir Rahatsızlığın olasılığını imkansız görürken Kimisi bu durumu farklı bir yönde içselleştirmek Bu durumun kendisine ders vermek isteyen sadece ona özel olarak yaratılan bir durum olduğu şeklinde bir düşünce sistemi oluşturmaktadır. İşte bu durum “kişinin kendisini kainatın Merkezi” olarak görmesi durumudur.

Reklam

Kişinin kendisini kainatın merkezi olarak görmesi durumu ilk bakışta olumsuz bir durum olarak görünmemekte sadece Ben merkeziyetçi bir bakış açısıyla kimi görüşler tarafından yargılanabilir. Fakat bu durumu Aslında temel olarak ben merkeziyetçi halk deyimiyle egoizm ile aslında Temel’den belirgin farklılıkları vardır…

 

Ben merkeziyetçi davranış biçimi Aslında her insanın içindeki en temel çekirdek düşünce sistemi iken bu durum insanın iç dünyasında yarattığı o ben Tanrısı’nın bir şekilde dışarıya çıkmış olması durumudur.

Aslında ben kainatın Merkeziyim duruşu ile ben kendi hayatımın yer aldığı kainatın merkezinde duruyorum ; Yani ben kendi hayatımın merkezindeyim olgusunun yanlış bir şekilde değişime uğraması , bükülmesi kişinin hayatını mutlu ve sağlıklı biçimde sürdürebilmesinin sağlamak yerine dönüştüğü noktada kişinin hem psikolojik hem de fizyolojik durumunu olumsuz yönde etkileyen bir düşünce sistemi oluşturmaktadır.

Kişinin kendi hayatının merkezinde olduğu gerçeğini kabul etmesi onu mutluluğa huzura ve hayattaki birçok olguyu Kabule götürürken Kişinin kendini kainatın Merkezi olduğu düşüncesine ve duygusuna getirmesi ise Tam aksine kişinin sürekli olarak çevresinde veya Dünyada olan biten her türlü olumsuzluğu ona verilen bir ceza bitmeyen ve hiçbir zaman bitmeyecek bir çile olduğu duygu ve düşüncesine sürükler.

Bu durumda birey mutlak bir tenakuza başka bir deyişle tutarsızlık içerisinde düşer Hayat kötüdür adil değildir mutluluk yoktur hayatta tek gerçek ölümdür.

Halbuki karanlığı değerli kılan aydınlık aydınlığı değerli kılan ve var eden karanlık ölümü var eden ve değerli kılan yaşam yaşamı da var eden ve değerli kılan ölümün ta kendisidir.

Kişinin üzerinde düşünmesi gereken en temel konu ve varması gereken yolun başı kişinin kainatın Merkezi olduğu düşüncesinden sıyrılıp kişinin kendi Yaşamının merkezinde durduğu hakikatine varması ve yaşam denen yolcular başlayabilmesidir…

Kaynak : Yalın Doğa Karoğlu / İletişim U.

Kişisel gelişim ile ilgili diğer yazıları OKUMAK İÇİN …

Sevgiyle kalın

Benzer yazılar

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.