kadin-icin-bosanma-sebepleri

Kadın için boşanma sebepleri erkeklerin boşanma nedenlerinden psikolojik olarak farklıdır.

Reklam

Medeni kanunda boşanma sebepleri tanımlanırken kadın erkek farkı bulunmamakla birlikte kadınların daha hassas ve duygusal olmaları gerçeği düşünüldüğünde en çok görülen boşanma davası çeşidi şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarıdır. Bunun dışında kadınlarda boşanma sebepleri sırasıyla; Terk edilme, zina (aldatılma), kadına karşı şiddet ve kötü davranışlara maruz kalma, kadının namusunu zedeleyen davranışlar, kadını öldürmeye kalkışma (teşebbüs), erkeğin ağır bir suç dolayısıyla mahkemeden ceza alması, kötü alışkanlıklara bağımlı olmak ve akıl sağlığının temelli yitirilmesi gibi evlilik birliğini tahammül edilemeyecek dereceye getiren sebeplerdir.

İşte kadın için en çok boşanmaya neden olan ve yasalarda sayılan boşanma gerekçeleri listesi;

Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik birliğinin temelden sarsılması – Ortak hayatın çekilmez hale gelmesi)

Evlilik birliğinin sarsılması kadınlar için de genel bir boşanma sebebi olup, eşler arasında karakter farklılıkları, farklı dünya görüşleri, hayata bakış açılarının farklılığı ve sürekli anlaşmazlıklar doğması ve eşlerin devamlı olarak anlaşmazlık içerisinde olmaları, sevgi ve saygının kalmaması, kısacası ortak hayatın devamının çekilmez hale gelmesi ve evlilik birliğinin devamının mümkün olmamasıdır.

Evi Terk

Eşlerden birisinin evlilikten doğan sorumlulukları yerine getirmemek niyetiyle evi terk etmesi veya haklı bir neden olmaksızın ortak konuta dönmemesi terk sebebiyle boşanma gerekçesidir. Aynı şekilde özellikle erkeklerin, ailenin oturacağı ortak bir mesken tutmaması, tutamaması da terk hükmündedir.

Eşe Kötü Davranış (Kötü Muamele)

Eşlerden birinin diğerine fiziki veya duygusal veyahut ekonomik yönden şiddet uygulaması da bir boşanma sebebidir. Burada mahkemenin dikkat ettiği husus; Kötü davranışın diğer eş tarafından evliliği sürdürmeyi olanaksız hale getirecek kadar yoğun olmasıdır. Kötü davranışlarla karşılaşan eşin kötü muameleye uğradıktan itibaren zaman yönünden en geç 6 ay içinde dava açmaması veya eşini affetmesi durumunda dava açma hakkı düşmektedir. (Her yeni kötü muamele yeni bir dava açma hakkı verir.

Reklam

Dikkat: Kanundaki süre aşımı, hak düşürücü süredir. Zamanaşımı değildir. Zamanaşımı süresi kesilebilir ama hak düşüm süresi kesilmez. Süre ne sebeple olursa olsun dolduğunda, hak düşer.)

Ağır Derecede Onur Kırıcı Davranışlar

Bir eşin diğerine ağır bir şekilde hakaret etmesi, rencide etmesi, 3. şahısların önünde küçük düşürücü hareketlerde bulunmasıdır. Fakat bu onur kırıcı hareketin basit bir saygısızlıktan fazla seviyede diğer eşin onur ve şerefini ciddi bir biçimde zedelemesi şarttır. Haysiyeti zedelenen eşin en geç 6 ay içerisinde dava açmaması (hak düşürücü süre) ya da eşini affetmesi halinde dava açma hakkı düşer.

Öldürmeye Teşebbüs etmek (Cana Kast etmek)

Eşlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs etmesi Meseni Yasa’da özel bir boşanma nedeni olarak geçmektedir. Öldürmeye kalkışma olaylarında, cana kast edildikten itibaren en geç 6 ay içinde dava açılmaması ya da öldürülmeye teşebbüs edilen tarafın eşini affetmesi dava açma hakkını düşürür.

Suç İşlemek

Eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bu suçun diğer eş açısından evliliği devam ettirmeyi olanaksız derecede olması boşanma sebebidir. Doğal olarak eş tarafından işlenen her suç bir boşanma nedeni değildir. Burada önemli olan suçun küçük düşürücü olması ve karşı taraf yönünden birlikteliği çekilmez hale getirmesidir. Örneğin: Hırsızlık, Dolandırıcılık, Uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı suçları gibi. Yoksa trafik kazası yaptığı için hapis cezası alan erkeğe karşı kadının suç işleme sebebiyle boşanma davası açma hakkı yoktur.

Zina

Kadının zinası ile erkeğin zinası (aldatması) açısından Medeni Kanunda herhangi bir fark yoktur. Halk arasında Aldatma olarak bilinen zina, tanım olarak; Eşlerden birisinin sadakat kuralına aykırı olarak başkasıyla cinsel beraberlik yaşamasıdır. Zina nedeniyle boşanma davalarında 6 aylık hak düşürücü süreye bulunduğundan, zinanın varlığını öğrenen tarafın en geç 6 ay içerisinde dava açması gerekir. Aksi takdirde bu nedenle dava açma hakkı düşer (Başka sebeple boşanma davası açma hakkı yine vardır). Zina olayını affeden eşin ise bu gerekçe ile dava açma hakkı bulunmaz.

Haysiyetsiz Bir Yaşam Sürme

Eşlerden birinin devamlı kötü alışkanlık sahibi olması, bunu bir hayat tarzına dönüşecek biçimde onursuz bir hayat sürmesi ve bu şekilde evliliği devam ettirmenin imkansız hale gelmesi şartı ile gerçekleşen boşanma nedenlerinden biridir. Hayat biçimi olarak benimsenmiş kötü alışkanlıklara örnek olarak; Uyuşturucu, alkol ya da kumar bağımlılığı (müptezellik).

 

Akıl Hastalığı

Eşlerden birinin akıl hastası olması ve bu akıl hastalığının diğeri açısından evliliğe devam etmeyi olanaksız kılması halidir. Akıl hastalığı gerekçesi ile açılacak boşanma davalarında boşanabilmek için hastalığın tedavisinin olanaksız olduğunu resmi sağlık kurulu raporu ile doğrulamak gerekmektedir.

 

Aile hukuku konularında avukatlık ücreti ödeyerek profesyonel ve uzman avukatlara danışmak için Pazarbaşı hukuk bürosuna danışabilir veya bu yazımızı hazırlamada yararlandığımız yine aynı avukatlık bürosunun aşağıdaki alıntı sayfasını okuyabilirsiniz.

Boşanma Davaları

Ayrıca ücretsiz bilgilere Hukuki Net hukuk sitesi, Aile hukuku danışma forumlarına göz atarak kadın için boşanma sebepleri hakkında bilgi edinebilir, ücretsiz olarak danışabilirsiniz (Konunun hayati önemi nedeniyle şahsen profesyonel destek almanızı tavsiye ederim.)

Benzer yazılar

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.