Erkek beyni ve Kadın beyni arasındaki farklar nelerdir?

Kadın beyni ve erkek beyni çalışma açısından, ana işlevler ve insanlardaki beyin kapasitesi yönünden çok benzer olsa da, bilim dünyası erkek beyninin daha çok analiz ve keşfe yönelik “sistematik” bir karekteristiği olduğunu, karşısındaki insanın ruh halini erkeklerden daha iyi analiz edebilen kadın beyninin ise “empati sahibi” bir yapısı olduğunu varsayıyorlar…

 

Erkek beyni ile Kadın beyni

erkek-kadin-beyni
erkek-kadin-beyni

Erkeklerin “harita okumak gibi motor becerileri” ve konumlandırma ile bağlantılı kabiliyetlerinin kadınlardan daha gelişmiş olduğu, kadınların da “bir kelime ya da birinin yüzünü hatırlamak” konusundaki empati yeteneklerinin ölçüldüğü sosyal bilinç testleri ve duygusal zeka testlerinde erkeklerden daha iyi olduğunu açıktır.

Beyinler arasındaki farklar daha ziyade duygu, dil, yer içindeki görüş kabiliyeti, hafıza ve koku alma duyusunda farklılıklar arz ediyor. Örnek olarak; Kadınlar okumak için dergi seçerken, duygusal yönü ağır bastığı için aşk, güzellik veya aile ile ilgili yayınları tercih ederken, sistemleri analiz etmeye yatkın erkek; Araba, bilgisayar veya tamir alet ve edevatlarına ilişkin dergileri tercih ederler…

 

Kadın beyni Vs. Erkek beyni 

 • Beynin de bir cinsiyeti vardır. Bir kadında erkek beyni olabileceği gibi bir erkekte kadın beyni de olabilir Bunların ortasına dengeli beyin denir. Ancak Erkeklerde beynin iki yarım küresinin fonksiyonları birbirinden kesin olarak ayrılmış. Bu durum bir takım avantajlar sağlıyor. Örneğin; En çarpıcısı, üç boyutlu görebilme yeteneği, bu sayede yol haritalarını kadınlardan çok daha kolay çözebilirler. Kadınlarda iki yarım küre arasındaki iletişim çok daha sıkı ama kesin ve net değil. Bu sebeple kadınlar dille ilgili alanlarda daha kabiliyetli.
 • Duygusal tepkiler kadın beyninde hem sol hem sağ lobda, erkete ise yalnızca sol lobda bulunduğundan erkeklerin duygularını dışa vurmada zorlanmasının en önemli sebebi de budur.
 • Kadınlar ekşi ve tatlı besinlere, Erkekler ise tuzlu gıdalara daha çok gereksinim duyarlar.
 • Kekemelik, kadınlarda erkeklere göre daha az görülen bir sağlık sorunu..
 • Kadınların dil merkezleri sağ sol her iki yanda olduğunda, yabancı bir dilleri erkeklere göre daha kolay öğrenebilir, ana dillerine daha çok hakimlerdir. Oysa erkeklerin konuşma merkezi beynin ön ve arka yanındadır.
 • Kadınlar daha iyi duyarlar. Ses tonunda oluşan en ufak değişikliği bile kolayca farkedebilirler.
 • Erkek beyninin sol ve sağ lobları arasında bilgi akışını sağlayan bölüm kadına oranla daha küçük olduğundan,  erkekler bir durum karşısında beyinlerinin sadece bir yarım küresini kullanırlar. Bu da ya mantıklı ya da duygusal kararlar vermelerine neden olur. Kadınlar ise karşılaştıkları durum karşısında beynin her iki yanını da kullanabildiklerinden hem duygusal hem de mantıklı ve dengeli çözümler bulurlar.
 • Erkek beyninde kadınlara oranla daha geniş uzay şekil işlemcisi bulunduğundan,  makine, inşaat ve mühendislik gibi dallarda daha çok erkeğin olmasının nedeni budur.
 • Yine çift taraf kullanabildiklerinden dolayı kadın beyni  dil işlemcisi daha fazla gelişkin olduğundan, kız çocukları daha erken yaşta konuşmaya başlar ve konuşmak, sohbet etmek isteği erkek çocuklara oranla daha fazladır.
 • Erkeklerin beyni, kadınların beyinlerine oranla 10 kat daha fazla testosteron hormonu salgılar. Ayrıca bu oran cinslerin ergenlik dönelerinde 20 katına kadar çıkabilmektedir. Testosteron hormonu nedeniyle insanlar daha hareketli, saldırgan ve gürültücü olabilirler.
 • Kadın beyninde, erkek beyninden daha fazla serotonin hormonu bulunur. Bu nedenle kadınlar daha kontrollü hareket ederler.
 • Erkek beyni, kadından ortalama 200 gram daha ağır olsa da bunun zeka ile hiçbir ilgisi yoktur.
 • Erkeklerde solaklık daha sık görülür ve Sağ elle yazanlar sol ellerini kullamakta kadınlardan çok daha yeteneklidir. Çünkü erkeklerde beynin sağ yarımküresi kadınlarınkinden bu açıdan daha üstün.
 • Beyin yapıları gereği kadınlarda genel olarak Sağ göz ve kulak daha hassas iken erkeklerde ise tam tersi olarak sol göz ve sol kulak daha hassas.
 • Kısmi felç geçirdikten sonra konuşma zorluğu çeken kadınların sayısı erkeklerden daha azdır. Çünkü kadınlar, yukarıda açıkladığımız gibi, beyninin iki lobu arasındaki sıkı iletişimin yarattığı avantajı kullanır ve beynin felçten etkilenmemiş diğer yarısıyla kolayca konuşmayı öğrenirler. Oysa erkeklerde dil ve konuşma yetisi tamamen beynin sol yarısını ilgilendirdiğinden erkekler o kadar şanslı değil.

Aslında kadın-erkek beyin farklılıklarından kaynaklanan bazı yatkınlıklar da var. Yine beyin özellikleri gereğince avantajlar ve dezavantajlar…

 

Kadınlar ve erkeklerin farklı özellikleri

KADINLARÎN BEYİN ÖZELLİKLERİ  ;

 • Yabancı dil öğrenmede ve konuşmada daha iyi
 • Resmi bir bütün olarak daha iyi görürler
 • Yüzler ve insanlar ile ilgilenirler
 • Beyinlerinin sol yarısı daha büyüktür
 • İki kulakları ile birden dinlerler
 • Aritmetik işlemleri konuşarak yaparlar
 • Aynı anda birden fazla işi yapmakta zorlanırlar
 • Göz teması fazladır
 • Dikkat süreleri uzundur
 • Daha az duygu ararlar
 • Acıya çabuk tepki verirler…

 

ERKEKLERİN BEYİN ÖZELLİKLERİ  ;

 • Satrançta kadınlardan daha iyidirler
 • Görüşte derinlik ve perspektif iyidir
 • Nesneler ile daha yakından ilgilidirler
 • Beyinlerinin sağ yarısı daha büyüktür
 • Sol kulağı kullanmayı tercih ederler
 • Matematik işlemlerini konuşmadan çözerler
 • Çok işi aynı anda yaparken zorlanmazlar
 • Az göz teması kurarlar
 • Dikkatleri çabuk dağılır
 • Daha fazla duygu ararlar
 • Acıya yavaş tepki verirler.

Sonuç olarak kadın erkek cinsler arasında beyinde bulunan sinirlerin bağlarındaki fiziksel farklar, erkeklerde yüzde çıkan tüyler, kadınlar da ise göğüslerin büyümesi olarak görülen ikincil cinsiyet karakteristiklerin oluştuğu ergenlik döneminde ortaya çıkıyor.

Bilim adamları, iki cinsiyetin beyinlerindeki fiziksel farklılıkların, “Erkeklerin, haritada yön bulma ve kas kontrolü gibi konum belirleme alanlarda neden kadınlardan daha iyi olduğunu, kadınların ise neden hafıza ve önsezi gibi sözel alanlarda erkeklerden daha iyi olduğunu” belirlediği konusunda hemfikir.

Kişisel gelişim ile ilgili diğer yazılarımızı OKUMAK İÇİN …

Sevgi ile kalın

Benzer yazılar

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.