Dini Çocuk İsimleri

Çocuğumuza isim verirken kimi zaman dini ve geleneksel bir isim olmasını arzu ederiz. Bu yazımızda sihirli kadın sitesi olarak sizlerle İslam dininden günümüze aktarılan dini erkek ve kız isimleri ve anlamlarını paylaşmak istiyoruz…

 

İslam Dini Kız ve Erkek Ad’ları Nelerdir

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-2-musluman-cocuk-isimleri

Kuranı Kerim de geçen ve çoğunlukla arapça kökenli lan kimisi Türkçe diline evrilmiş olan Müslüman erkek ve kız isimleri aşağıda yer alıyor. Bu isimlerin bazıları müslümanlık öncesi dönem de de yer almaktadır ve Kuran_ı Kerim de kullanılmaktadır. Bazı isimler Türkçe dilinde değişikliğe uğramış ve birden fazla şekilde yazılmaktadır…

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-a-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “A” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Acla : Aceleci, çabuk demektir.
Açangül : Güzel açmış gül anlamını ifade eder.
Açelya : Güzel çiçekleri açan bir tür bitki

 • “A” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Abay : Hüner, beceri, maharet anlamına gelir
Abbâs : Çatık kaşlı, keskin bakışlı, sert bakan. Peygamberimizin (s.a.v.) amcasının da ismidir.
Abdullah : Bu ismi Hz Muhammed Peygamberin en şerefli isim olarak belirlemiş ve fazilet bakımından üstün olduğunu söylemiştir.
Abidin : İbadet edenler, kulluk edenler anlamına gelir.
Acar : Çevik, yiğit, atılgan anlamına gelir.
Acun :Dünya, evren anlamına gelir.
Adem :  Kirlenmemiş, iyi, temiz kimse anlamına gelir. (İnsanlığın ilk erkek atasının ve ilk peygamberinin adıdır.)

Ali : Yüce, Yüksek anlamına gelmektedir

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-b-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “B” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Banu:  Kadın, hanım, gelin, bayan anlamına gelir.
Basriye: Basiret sahibi, ileri görüşlü, kalp gözü ile gören anlamına gelir.
Başak:  Tahıl taneleri taşıyan kısım anlamına gelir.
Bedia : Eşi benzeri olmayan, mükemmel anlamına gelir.
Bedriye : Ayın ondördü gibi güzel ve onurlu, temiz olan anlamına gelir…

 

 • “B” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Bahri : Denizci , Denize ati olan , anlamına gelir.
Bahtiyar : Mesut, mutlu, bahtlı, talihli anlamına gelir.
Bâki : Sonu olmayan, ebedi olan anlamına gelir.
Barış : Savaşsız durumu, uzlaşma anlamına gelir.
Barkın : Gezgin, seyyah anlamını ifade eder.
Barlas : Cenkçi, savaşçı anlamına gelir.
Bartu : Eski Türk devletlerinden birinin hükümdarının adıdır.
Batu : Gelip gelen, gücü yeten demektir.
Batuhan : Galip gelen, hükümdar anlamına gelir.
Batur : Cesur, yiğit demektir.
Baturalp : Yiğitlerin en yiğidi anlamına gelir.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-c-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “C” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Cânan : .yâr Sevgili, sevilen kadın. Tasavvufta Allah anlamına gelir.
Candan :  Samimi, içten, kalpten Kişi demektir.
Cangül : Gül yüzlü, samimi, içten sevgili anlamına gelir.
Canipek  : Yumuşak huylu kişi anlamına gelir.

 • “C” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Cafer :Küçük akarsu anlamını ifade eder.
Cahid :Cehd eden, mücadele eden.
Can :Türk Cana yakın, sevimli Türk anlamını ifade eder
Can :1.Gönül, 2.Güç, kuvvet, hayat anlamını ifade eder.
Canalp: Cana yakın, sevimli, yiğit, kahraman.
Cândar: Kılıçlı asker, muhafız, canlı, diri anlamına gelir.
Caner: Samimi dost, candan samimi anlamını ifade eder.
Cankan: Asil, soylu temiz anlamına gelir.
Celâleddin: Dinin azametlisi, büyüğü, ulusu anlamına gelir.
Celasun: Cesur, kahraman, atak, yiğit, becerikli anlamını ifade eder.
Celil : Celalet sahibi, aziz, mertebesi yüksek, ulu anlamını ifade eder.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-ç-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “Ç” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Çağla: Olgunlaşmamış meyve ve çağlamak anlamını ifade eden coşkunluk anlamını ifade eder.
Çağnur: Zamanın, cağın nuru anlamındadır.
Çemşiahu: Ceyla gözlü, güzel gözlü dilber anlamını ifade eder.

 • “Ç” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Çağan: Şenlik, bayram demektir.
Çağatay: Doğu Türklerin lehçelerine dayanarak verilen ad. Çocukça, çocuk gibi demektir.
Çağdaş: Çağımızda olan ve yaşayan. Yaşadığımız çağa uygun demektir.
Çağlar: Hareketli, atik, çağlayan demektir.
Çağrı: Davet demektir.
Çağrıhan: Çakır gözlü hükümdar anlamını ifade eder
Çelen: Kurnaz, becerikli, açıkgöz anlamını ifade eder.
Çelik: Güçlü, kuvvetli, çok sert anlamını ifade eder.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-d-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “D” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Damla: Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halindeki küçük miktar anlamını ifade eder.
Debîrân: Danışılacak kimse, katip, yazıcı demektir.
Demet: Bağlanarak oluşturulan deste demektir.
Deniz : Gönlü zengin, varlıklı, her şeyi bol olan demektir…

 

 • “D” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Dağhan: Oğuz Han’ın altı oğlundan birisinin adıdır.
Dâver: Doğru, adil hükümdar; vezir ya da hakim anlamına gelir.
Davud / Davut: Kendisine ilahi kitaplardan Zebur gönderilen büyük peygamberlerden birisinin adıdır.
Demiralp: Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek.
Demirhan: Demir gibi güçlü, kuvvetli hükümdar.
Denizalp: Her şeyi deniz gibi bol olan kahraman.
Devran: Dünya, felek, zaman, tarih.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-e-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “E” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Ebru: 1.Kaş, 2.Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı.
Ece: 1.Baş reis., 2.Kraliçe
Eda: 1.Yapma, yerine getirme., 2.Tarz, üslup, 3.Tavır, davranış.
Edibe: Terbiyeli, zarif, nazik.
Ediz: Çok değerli.

 • “E” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Ebuzer: Karınca veya nesil babası.
Ecevit: Yaramaz, haşarı, afacan.
Ecmel: En güzel, yakışıklı, çok güzel.
Ediz: Ulu, yüce, her şeyin yükseği
Efe: 1.Yiğit, cesur, 2.Kabadayı.
Efsun: Büyü, afsun.
Egemen: Hüküm süren, hakim.
Ekrem: Eli açık, iyilik sever, çok cömert anlamına gelir

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-f-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “F” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Fatma: Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in kızıdır. Cehennem ateşinden uzaklaşmış anlamına gelir.
Fazilet: Kişiyi, ahlâklı, iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet.
Fehmiye: Anlayış sahibi, zeki, akıllı kişi anlamına gelir.

 • “F” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Fadıl: Fazilet sahibi, erdemli, üstün, parlak anlamındadır
Fahrettin: Dini büyüğü, övülmeye lâyık kişi.
Fahri: Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen.
Faik: Üstün, seçkin, yüksek, ileri.
Faris: Anlayışlı, herhangi bir konuda yetkili olan.
Faruk: 1.Ayıran, ayırt eden, doğruyu yanlışı ayıran. 2.Tasavvufta Allah anlamındadır.
Fatih: Fetheden

Feyz : Yüz, Suret anlamına gelmektedir

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-g-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “G” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Gamze: Yan bakış, göz sürme, yanak çukurunu ifade etmektedir.
Gaye:  Amaç Maksat, hedef anlamlarını ifade eder
Gizem: Sır, gizli olan, saklı, cevherli.
Gonca: Henüz açılmamış, tomurcuk çiçek.

 • “G” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Gaffar: Çok bağışlayan, merhamet eden, affeden.
Gazanfer: İri arslan, mecazen yiğit, cesur, yürekli, kahraman kişi.
Gencer: Yeni, taze, körpe kişi, yiğit.
Gökalp: Göklerin yiğidi, bahadır Alp dağları kadar yüksekte olan kişi anlamındadır.
Gökben: Uzak, sema, gökle ilgili.
Gökmen: Mavi gözlü, sarışın kimse.
Gönenç: Refah hali, mutluluk anlamındadır.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-h-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “H” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Habibe: Habip isminden türer,  Seven, sevgili, sevilen dost.
Hacer: Taş, kaya parçası anlamına gelir.
Hadiye : Hidayet eden, doğru yolu gösteren, kılavuz, önder.
Hafize: Hafız isminden türemiştir,  Muhafaza eden, koruyan…

 

 • “H” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Habib /Habip : Sevgili, dost, sevilen.
Habibullah: Allah’ın (c.c.) sevgilisi Hz. Muhammed (s.a.v.)
Hâdi: Hidayet eden, doğru yolu gösteren, muradına erdiren Cenab-ı Allah anlamındadır.
Hafız: Koruyan ve esirgeyen Allah’ın isimlerinden biridir.
Hakan: Türk imparatorlarına verilen bir ünvandır.
Hakkı: Hak ile alakalı, doğruluk ve irfan sahibi.
Haldun: 1.Yaşlanıp ihtiyarlamayanlar, devamlılar. 2.Korkusuz, cesur.
Halit: Sürekli , daima
Halil: Dost, samimi, hakiki dost.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-I-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “I” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Irmak: Akarsuların büyüğü.
Işık: Aydınlık, ziya, nur.
Işılay: Ay ışığı gibi güzel olan dilber.

 • “I” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Ilgın: Kumlu toprakta yetişen çit bitkisi.
Işıner: Işıklı erkek, aydınlık.
Itri: Itra mensup, ıtır gibi kokan anlamına gelir.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-İ-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “İ” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

İclal: 1.Ağırlama, ikramda bulunma. 2.Ululuk, yücelik.
İdil: İçten ve saf.
İfakat: İyileşme, hastalıktan kalkma.

 • “İ” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

İbrahim: Hakların babası anlamına gelir. Bu isim oğlu İsmail’i Allah yolunda kurban etmekle imtihan olunmuş, Kur’an-ı Kerim’de 69 yerde adı geçen büyük Peygamberlerden birinin adıdır.
İdris: İlim ve fende ileri seviyede olan anlamına gelir. Bu isim Kur’an-ı Kerim’de iki yerde geçen ve Hz. Adem (a.s.)’in çocuklarından olan bir Peygamberin adıdır.
İhsan: İyilik etmek, bağışlamak, cömertlik yapmak.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-j-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “J” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Jale: Çiçekler üzerinde görülen su damlacığı.
Jalenur: Işıldayan, parlayan çiğ.
Julide: Karışık, karmakarışık.

 • “J” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

J harfi ile başlayan İlam dinine ait erkek ismi bulunmamaktadır.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-k-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “K” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Kader: 1.Allah’ın bütün canlılar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli, alın yazısı, takdir. 2.Talih, baht.
Kadriye: Kadri isminden dönüşmüştür. Onurlu, itibarlı, değerli. Şan ve şeref sahibi.
Kamer: Ay. Kur’an-ı Kerim’de 54. surenin adı…

 

 • “K” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Kadir: 1.Güçlü, kudretli. 2.Allah’ın isimlerindendir. Her şeye gücü yeten manasındadır.
Kağan: Hakan, imparator.
Kamber: Sadık, hizmetkar.
Kâmil: Olgun, eksiksiz, tam, mükemmel.
Karahan: Karahan Devletinin kurucusunun adıdır. Esmer padişah ve hükümdar anlamına gelir.

Kerim : Büyük, yüce, onurlu anlamına gelir

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-L-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “L” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Lale: Zambakgillerden çeşitli renklerde, çiçekli soğanlı bitki.
Lamihâ :Parlak, parlayan, parıldayan.
Latife: Latif kelimesinden türemiştir. Nazik, ince, hoş, güzel.

 • “L” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Lamih: Hz.Nuh’un erkek kardeşinin ismidir. Parıldayan anlamına gelir.
Latif: Mülayim, yumuşak, nazik, güzel, şirin, aynı zamanda Cenab-ı Hakk (c.c.)’ın sıfatlarındandır.
Levent/ Levend: Boyu posu yerinde, güçlü, kuvvetli ve güzel kimse, çevik, hareketli.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-m-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “M” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Macide: Hoş, kerem sahibi, cömertliği çok, şan ve şeref sahibi.
Mahbube: Sevgili anlamına gelip, sevilmiş, sevilen.
Mahmure: Uykulu, süzgün bakışlı anlamına gelir.

 • “M” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Mahir: Elinden iyi iş gelen, ustalık ve beceriklilikle yapan, hünerli.
Mahmut: Övülmüş, övülmeye lâyık.
Mahzun: Kederli, tasalı, kaygılı, dertli.
Maksud / Mesut:  Kasdolunmuş, kasdedilen istek, arzu, gaye anlamına gelir.
Mansur: Allah’ın yardımıyla üstün gelen, muzaffer olan.
Mazhar: Sahip, nail olma, şereflenme.
Mehmet: Türkçe’de Peygamberimiz’in meşhur olmuş şeklidir.
Melih: Güzel, sevimli, şirin, tatlı, yakışıklı.
Melikşah: Her iki kelime de hükümdar anlamına gelir.

Muhammed / Muhammet : İslamiyet’e göre Allah’ın sözü olan Kuran’ı Kerimi insanlığa getiren peygamber olan Hz. Muhammed’in adı dır: Övülmüş, Hamd edilmiş, güzel huya sahip olan anlamına gelir.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-n-harfi-ile-baslayan-isimler

“N” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Naciye Selamete erişen.
Nadide 1.Zor bulunur, ender rastlanır. 2.Çok değerli, pek kıymetli.
Nadiye Nida eden, haykıran, çağıran.
Nagehan Ansızın, birdenbire.
Nahide Büluğa ermiş.

“N” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Nabi Haberci, haber getiren.
Naci 1.Kurtulan, selamete erişen., 2.Cennetlik.
Nadi Nida eden, haykıran, çağıran.
Nadir Az bulunan.
Nafiz 1.Nüfuz eden, işleyen, delip geçen., 2.Tesir eden, sözü geçen.

Nahid: Arslan, zühre, yıldız.

Nadire : Nadir isminden türemiştir, Az bulunan anlamına gelir.

Naciye:  Naci  den türemiştir . 1.Kurtulan, selamete erişen., 2.Cennetlik.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-o-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “O” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Olcay Talih, baht, ikbal.
Onay Ayın ilk günlerindeki şekli , hilâl.
Oya İnce, güzel, zarif. İnce kenar süsü.

 • “O” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Oğuz Mübarek, saf ve iyi yaradılışlı.
Oğuzhan Oğuzların hükümdarı.
Okan Anlama, öğrenme, anlayışlı.
Oktay Çok hiddetli, kızgın, sinirli.
Onur Şeref, haysiyet, vakar.
Orhan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’in oğlu ve ikinci padişahtır.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-ö-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “Ö” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Ömür: Hayat, yaşayış.
Öykü: Hikaye.
Özge: Başka, gayrı, diğer.
Özgen: Filizler gibi güzel, nazik.

 • “Ö” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Ömer: Ma’mur etme manasındadır. Dört halifeden ikincisinin adıdır.
Önder: İdare eden kimse, lider.
Özcan: Samimi, içten anlamına gelir.
Özden: Samimi, asil, akraba.
Özer: Özü er olan, erkek, yiğit.
Özgür: Rahat hareket eden, köle olmayan.

 

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-p-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “P” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Pakize: Temiz, saf, halis, günahsız.
Paye: Derece, mertebe, rütbe.
Payidar: İyice yerleşmiş, sağlam…

 

 • “P” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Payidar: Kişiliği sağlam, muhkem ve sabit anlamına gelir.
Pertev: Sıçrama, hız anlamını ifade eder.
Perver: Terbiye eden, yetiştiren.
Peyami: Bilgi veren, toplayan.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-r-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “R” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Rabia: Dördüncü anlamına gelir.
Rahime: Latif sözlü kız.
Rahşan: Parıltı, ışık.

 • “R” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Raci: Yalvaran, niyaz eden, ümitli anlamına gelir.
Rafet: Acımak, yüce anlamında.
Rahim: Allah’ın 99 isminden biri. Koruyan, muhafa eden, rahmet, merhamet eden anlamındadır.
Rahmi: Şefkat eden, rahmete mensup, acıyan, koruyan.
Raif: Merhametli, gönlü yufka, yumuşak anlamına gelir.
Rakıp: Gözeten, bekleyen.
Ramazan: Otuç tutulup yoğun biççimde ibadete adanan zaman süreci olan, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı. Genelde bu ayda doğanlara bu isim verilmektedir

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-s-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “S” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Saadet: Mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık.
Sabâ: Gün doğusundan esen hafif ve hoş rüzgar.
Sabâhat: Güzellik, letafet.

 • “S” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Sabri: Acelesiz, acıya ve zorluğa katlanan.
Sacid / Sacit: Secde eden, itaat eden.
Sadberk: Katmerli yüz, yapraklı gül.
Sadettin: Dini uğurlu ve kutlu kılan.
Sadık: Tek, dürüst
Sadi: Talihli, uğurlu anlamına gelir.
Sadri: Göğüsle ilgili, göğüse ait.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-ş-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “Ş” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Şadıman: Sevinçli, neşeli, memnun.
Şadiye: İlimden, edebiyattan hissi olan anlamındadır.

 • “Ş” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Şaban: Hicri ayların sekizincisi, mübarek ayların ikincisidir.
Şadan: Keyifli, mutlu, neşeli.
Şahap: 1.Alev, ateş parçası. 2.Kayan yıldız.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-t-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “T” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Tansu: Mucize, doğa üstü olay.
Tayyibe: İyi, hoş, güzel, âlâ
Tekgül: Biricik gül.

Tayyibe: Tayyip isminden türemiştir; İyi, hoş, güzel olan.

 • “T” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Tarık: Sabah yıldızı, zühre, venüs.
Tarkan: Derbeder, perişan.
Taşkın: Taşmış, coşkun.
Tayfun: Büyük okyanus. Çin denizinde görülen şiddetli kasırga.
Tayyar: Uçan, uçucu alet.
Tayyip: İyi, hoş, güzel olan.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-u-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “U” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Umay: talihli , Devlet kuşu anlamına gelir.
Ulya: Çok yüce, pek yüksek.

 • “U” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Ufuk: Düz arazide veya açık denizde gök ile yerin birleştiği yer.
Uğur: 1.İyilik getirdiğine inanılan şey. 2.Hayır, bereket, iyilik.
Ukbe :Ashabın en mümtaz simalarından birinin adı.
Ulvi: Yüksek, yüce.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-ü-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “Ü” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Ülgen: Yüksek, yüce, ulu anlamına gelir.
Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan meydana gelen yıldız kümesi.
Ümit: Bazı şeylerin olması konusunda beslenen duygu.

 • “Ü” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Üftade: 1.Düşkün, zavallı, 2.Âşık.
Ülker:  Yedi yıldızdan oluşan takım yıldızı.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-v-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “V” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Vahide: Vahit kelimesinden türemiştir Tek, eşsiz, eşi benzeri olmayan.
Vasfiye: Beyan, tarife.
Vechinur: Nur çehreli, nur yüzlü.

 • “V” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Vahâ: Çölde su çıkan yeşil alan.
Vahdet: 1.Birlik, teklik., 2.Allah’ın birliği.
Vahid: Bir, tek.
Valid: Baba manasına gelir.
Vecdi: İlahi aşka dalan, kendinden geçen

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-y-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “Y” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Yıldız: Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri.
Yonca: Bir çeşit çayır bitkisi.
Yüksel: İlerleyen, yukarı çıkan.

 • “Y” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Yağız: Yiğit manasına gelir.
Yahya: Bir peygamber ismidir.

dini-cocuk-isimleri-nelerdir-z-harfi-ile-baslayan-isimler
 • “Z” Harfi ile başlayan Müslüman Kız isimleri ve anlamları

Zahide: Zahit kelimesinden doğmuştur Doğruluktan ayrılmayan
Zambak: Bir çiçek adı.

 • “Z” Harfi ile başlayan Müslüman Erkek isimleri ve anlamları

Zafer: Düşmana galip gelme, yenme manasındadır.
Zâhit: Dinin emirlerine çok bağlı kimse.
Zekeriyyâ/ zakeriya,: Kur’an’da geçen bir peygamber ismidir. Erkek kişi manasındadır.

Benzer yazılar

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.