GÜZEL KÜÇÜK KASABA BOZBURUN

Bozburun

Türkiye gezilecek görülecek yerleri çok olan bir ülkedir. Öyle çok gezilecek yerleri vardır ki bunları tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile bitirmeniz için neredeyse bir ömüre ihtiyacınız vardır. Bu güzel yerlerden biri de Muğlada bulunan  Bozburun Beldeisdir . Kadın sitesi Gezelim Görelim Bölümünde bugün sizlerle Bozburun ve güzellikleri”  yazımızı paylaşıyoruz…

Reklam

 

Balıkçı Kasabası Bozburun

BOZBURUN NASIL BİR YER
BOZBURUN NASIL BİR KASABA

Bozburun, küçük bir balıkçı kasabası görünümünde olsa da en büyük gelir konusu denizcilik, gulet imalatı ve işletmesi olan Bozburun, ekonomik olarak benzerlerine oranla çok canlıdır. 2004 yılında merkez limana kayıtlı olan 183 guletiyle (hepsi Bozburun’da imal edilmiştir.) Türk turizminin gelişimine çok büyük katkı sağlamıştır.

Bunun yanında balıkçılık da Bozburun’un önemli bir geçim kaynağıdır. Balık çeşitleri açısından dünyanın en zengin denizlerinden biri olan Ege’nin belki de en güzel koyuna sahip Bozburun, denizin bu cömertliğini olumlu yönde kullanmıştır. Marmaris’in ve çevre ilçelerin balık ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Bozburun halkı, balıkçılığı dünya normlarına uygun olarak, doğaya saygılı bir şekilde yapmaktadır.

Kayalık, bakir ve kıvrımlı tepelerin arasına sıkışmış Bozburun yarımadasının halkı da en az yörenin doğal dokusu gibi nadir görülen türdendir… Bozburun, hayat mücadelesi esnasında genelde büyük kentlerde kaybolan insancıl değerlerin tam anlamıyla korunduğu, yörenin en güzel teknelerinin yapıldığı ve en bol balığının çıktığı şirin bir balıkçı kasabasıdır. Ayrıca Muğla yöresinde arkeolojik dokusu korunabilmiş yegane yerleşimlerden biridir.

Aslında Bozburun çok daha önce keşfedilmiş Anadolu insanı tarafından… Ülkemizin en eski yerleşimlerinden biri durumunda. Bu özgün balıkçı kasabasının tarihi M.Ö. 2000 yılına kadar uzanır. Karia halkı bu yöreyi Larymna, insanlarını da “Kum halkı” diye adlandırır… Kent, Bozburun körfezinin iç ucundadır ve hemen yanıbaşında, bir derenin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş genişçe bir kumsal vardır. “Poseidonion” diye de anılan kentin çevresinde kale ve mezar kalıntılarına kolaylıkla rastlanabilinir. Yerel halkın “Kale” dediği tepenin denize bakan yamacında surların ve dikdörtgen planlı burçların Leleg türü duvarları, kykop işçiliği örgüsüyle, olağanüstü güçlü yapıldığından olmalı, hayli etkileyici denebilecek bazı sur bölümleri günümüze kadar ulaşmıştır…

 

Bozburun’un  Tarihçesi

BOZBURUN'UN TARİHÇESİ
BOZBURUN’UN TARİHÇESİ

Bozburun yarımadasında bilinen 10 tarihi kent daha vardır:

Bybassos, Marmaris-Datça yolundan 20 km mesafededir. Kentten geriye ortaçağdan kaldığı düşünülen bir kale yıkıntısından başka bir şey kalmamıştır.

Hygassos, Organiye ve Turgut köyleri arasında kurulmuştur. Sağlık Tanrıçası adına M.Ö. 2000 civarlarında kurulan kentin kalıntıları çok iyi şekilde korunmuştur.

Kastabos ise Eren Dağı düzlüğüne kurulan kutsal bir kenttir. Karia dilinde Tapınak Düzlüğü anlamına gelmektedir. Bunun sebebi şehrin tepesinde bulunan Hemithea tapınağıdır zira bu kült yapı, döneminin önemli bir hac yeriydi. Kastabos, Umar’a göre küçük bir tapınak kentçiğiydi ve Bybassos’a bağlıydı. Her türlü korumadan yoksun tapınağın tüm blokları kaçak kazılarla yağmalanarak tahrip edilmiştir. Bu yüzden gerek tapınaktan gerek çevre yapılardan günümüze ulaşan kalıntılar önemsiz ve gösterişsizdir…

 

Syrna, bugünkü Bayır köyünün olduğu yerde kurulu bir kentçiktir. Yerleşim, Helenistik çağda buradaki Asklepios (sağlık tanrısı) tapınağıyla ünlüydü. Bugün kent surlarının bazı bölümleri ile bir takım yapıların temel kalıntıları görülebilmektedir. Ancak tahribat dolayısıyla tapınaktan günümüze kalıntı ulaşamamıştır. Efsaneye göre Syrna, Karia kralının kızıdır. Asklepios’un oğlu Podaleirios bu kızla evlenmiş, kral da yeni evlilere Bozburun yarımadasını hediye etmiş. Podaleirios, o yarımadada iki kent kurmuş ve bunlardan birine eşi Syrna’nın adını vermiştir…

hyssanos kent kalıntıları ise Söğüt köyü ve çevresinde bulunmaktadır. Kalıntılardan görülebilenler birkaç duvar parçasından ibarettir. Ancak köyün yerlileri, görülenden çok daha fazlasının orada taş, toprak altında bulunduğunu yani tepenin şimdi bir ören yığını durumunda olduğunu, kazı yapılınca pek çok şeyin ortaya çıkacağını belirtiyorlar.

Phoinix kenti Taşlıca köyünün yakınında yer alır. Marmaris yarımadasının en önemli kent kalıntılarıdır. Yerleşim, Taşlıca köyünün güneybatısındaki Asar Tepesi ve çevresinde yer almaktadır. Geniş bir alana yayılan iyi korunmuş kamu binaları, nekropol kalıntıları ve sivil yapıları barındırır…

 

Tymnos, Rodos devletinin karşı yaka ülkesinde bulunan ilçe merkezlerinden biriydi. Bozburun’un 3-4 km güney doğusunda bulunduğu tahmin edilse de şu an tarihçiler, kentin tam yeri üzerinde söz birliğine varamamışlardır. Kısacası Tymnos’un yeri henüz belirlenebilmiş değildir.

Amos kalıntıları ise, Marmaris körfezindeki Hisar Burnu’nun çıktısında yer alan bir tepe üzerindedir. Hellenleşme döneminde Apollon’a tapan kentin ismini de buradan aldığı tahmin edilmektedir. Helenistik dönemde gelişmiş kentteki sur, tiyatro ve diğer kamu binaları iyi durumda ayakta kalmıştır.

Kasara, Bozburun Yarımadası’nın güney ucu yakınındaki, Serçe limanı olarak anılan körfezin kıyısında yer alır. Anlamı Karia dilinde “Büyük Güzel Köy” manasına gelen Kasara’nın, Amos gibi Helenistik çağda, Rodos devletinin karşı yaka ülkesinde bir ilçe merkezi olduğu bilinmektedir. Kent hakkında başka bir bilgi bulunmamaktadır.

GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ OKUMAYI SAKIN UNUTMAYIN. OKUMAK İÇİN HEMEN BURAYI TIKLAYIN

Güzel günler dilerim

 

Benzer yazılar

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.