aklimdayken-soyleyeyim-unutmayayim

Aklımdayken Söyleyeyim – Unutma ve bellek güçlendirme ;

Reklam

Unutmak çoğu kişinin şikayeti. Aklında tuttuğu şeyi söyleyemeden kısa sürede hatırlamamak genç yaşlı kadın erkek herkesin şikayetçi olduğu sinir bozucu bir konu.

Özellikle yaşlı kadınların unutmadan “aklındayken söyleyeyim” dediğini çok sık duymuşsunuzdur. Bu aslında unutma korkusunun bir tezahürüdür. Çünkü yaygın kanı, sadece yaşlılar unutur, gençler unutmaz. Ama işin aslı öyle değil. Bugünün karmaşık metropol yapısı, iş dünyasının acımasız temposu, kimlik arayışı gibi etmenler, gençlerde de unutkanlığa mebde olabiliyor.

Unutma; İşlerin aksamasına, para kaybına, arkadaşlara karşı yalancı çıkmaya, çalışma hayatı ve aşk ilişkilerinin bozulmasına sebep oluyorsa hafızayı güçlendirmek gerekli önlemleri almak gerek. Gereken tedbirleri almak için yaş durumu ise en önemli kriter…

Bellek gelişimi ne zaman durur? Hafızayı geliştirmek mümkün müdür?

Hafıza, yetişkin yaşlarda en üst seviyededir.  Hafızayı geliştirmek için bazı yöntemler mevcuttur. Dilimizi çok fazla sözcükle konuşmak, bulmaca çözmek kelime dağarcığının artırılmasına ve hafızanın kuvvetlendirilmesine yardımcı olabilir. Aslında hafıza düzeyinin artırılmasından çok mevcut hafızanın iyi şekilde kullanılması ve hafıza kaybının önlenmesi çok daha önemli bir durumdur.

İnsan Neden unutur?

Aslında unutmak, insan için çok gerekli bir durumdur. Öğrenebilmek için unutmanız gerekir. Su dolu bir bardağa daha fazla su doldurmak için bir miktar boşaltmak gibi düşünün hafız ve unutma ilişkisini.

Unutmanın nedenleri; Vücuda ve beyine aşırı yüklenme, çeşitli depresyonlar,  vitamin eksiklikleri (B12 Vitamini eksikliğine bağlı unutmalar bunama-demans hastalığına kadar ilerleyebilir), beyin urları (tümörler), beynin bazı dejeneratif hastalıkları, bazı metabolik rahatsızlıklar unutmaya sebep olabilir.

Reklam

Yaşla ilgili akılda tutamama durumunda birinci seviye unutmak, ikinci seviye minimal bilişsel tutulum, üçüncü seviye ise alzheimer veya demans (bunama) dır.

65 yaşın üstündeki kişilerideki unutmaların bir bölümüne minimal bilişsel tutulum denir. Minimal bilişsel tutulumda bellek kusuru vardır. Fakat, algılama, soyut düşünce, konuşma kabiliyetleri korunmuştur. Hastanın şikayetleri sosyal ve iş yaşamını bozacak derecede değildir. Unutkan kişi eğer mesleğini rahatlıkla yapmaya devam ediyorsa bu hastalar izlemeye alınmalıdır. Çünkü bu vakıaların %50’si 3-5 sene içinde Alzheimer hastalığına dönüşebilir.

Unutkanlık, çalışma hayatı veya sosyal yaşamda kayıplara neden oluyorsa, unutkanlık sebebiyle sosyal çevre ve arkadaşlar ile ilişkiler bozuluyorsa, verdiğiniz bir randevuyu unutuyorsanız, en önemli olayları bile akılda tutamıyorsanız doktora müracaat zamanı gelmiştir. Tabi 5 sene önce gördüğünüz bir kişinin suratını hatırlayıp, ismini aklımda ama hatırlamıyorum diyorsanız bu önemsiz bir unutmadır, tedavi gereken önemli bir unutma değildir.

Genç yaşta unutkanlık sebepleri nelerdir?

Unutma şikayeti ile doktora gidenler yaşlarına göre sınıflandırılarak teşhis konulur. 30”lu yaşlarda bazı şeyleri aklında tutamadığından bahisle doktora gelen gençlerde alzheimer veya demans göstergelerine rastlanma olasılığı çok düşüktür. Bu tip genç şikayetlerinde önce hafıza testi yapılarak unutmanın varlığı belirlenir. Gençlerde unutkanlık Var ise unutmaya neden olan faktörün organik mi (B12 vitamini eksikliği, tiroid hastalığı gibi), psikolojik mi olduğuna bakılır. Organik bir nedenden kaynaklandığı düşünülüyorsa kan tahlilleri ve görüntüleme incelemeleri yapılır. Psikolojik sebepten kaynaklandığı tespit edilirse bir psikiyatristlere gönderilir. 30”lu yaş grubunda maskeli depresyon denilen bir depresyon türü önemli unutkanlık sebeplerinden bir tanesidir. Genç kişi depresyonda olmasına rağmen yüzü gülüyorsa buna maskeli depresyon denir ve bu unutma nedenidir.

Hafıza nasıl çalışır?

Bellek ikiye ayrılır. Yakın hafıza ve uzak hafıza. Olayların hemen arkasından, bir gün içinde gerçekleşen hatırlama işlevine yakın hafıza, çok eskilerle ilgili hatırlamaya ise uzak hafıza denir.

Belleğin çalışma yöntemi, elektriksel ve kimyasaldır.

Unutkanlığa karşı önlemler :

  • Her şeyi akılda tutmanın imkansız olduğunu bilmek,
  • Kendini ve yeteneklerini iyi tanımak,
  • Çok önemli şeyleri akılda tutup önemsizleri başka yerde tutmak (Not almak, günlük tutmak vs)
  • Kolay hatırlatmak için teknolojik olanaklardan faydalanmak
  • Bazı şeyleri hatırlamak için ipuçları kullanmak
  • Bolca Bulmaca çözmek
  • Not tutmak
  • Ajanda kullanmak
  • İyi beslenmek
  • İyi uyumak ; Yeterli derecede uyku uyumazsanız dikkati toplayamazsınız ve dolayısıyla yeni şeyleri öğrenemezsiniz. Bellek kayıpları, öğrenilmiş bilgilerin kaybedilmesidir. Bunun için iyi kalitede, düzenli bir uyku şart.

Sonuç: Önce yaş durumunuza bakmalı, yaşınız 30’un üstünde ve bir depresyon hali yaşıyor ve kolay unutmaya başladıysanız, yaşınız 65’ten fazlaysa herşeye aklımdayken söyleyeyim, aklımdayken yapayım diyor, işinizde ve arkadaşlıklarınızda unutma nedeniyle kayıplar yaşıyorsanız mutlaka bir hekimden yardım almalısınız.

 

 

Benzer yazılar

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.